FAKTA OM FLUER

Ved at forstå nedenstående er du godt på vej til at bekæmpe flueplagen

Fluen lever kun i 10 dage og kan ved gunstige forhold blive til 500 nye fluer. Derfor er det vigtigt at have en strategi for at begrænse formeringen.

Mange vælger fluenet og andet for at holde fluerne væk fra hesten, dette stopper ikke formeringen, men beskytter kun mod fluernes irritation og smittebæring.

For at fluerne har de optimale formeringsbetingelser skal der 4 forhold til;

  • Varme
  • Protein
  • Væske
  • Medie til æglægning

Varmen kommer fra solen, hvorfor fluerne er meget aktive om sommeren. Protein og væske høster fluerne fra sår, mælkeløbe og sekret fra øjne og genitalier . Et godt medie til æglægning er en frisk hestepære, som har den optimale temperatur og fugtighed til fluens æg og larveudvikling.

Når man er bevidst om disse simple levevilkår for fluen, så er det muligt at lave en effektiv indsats mod dem. Følg vores strategi og understødt din indsats med vores indfangningsprodukter. Sørg for, at alle i dit hestemiljø får samme viden og gør en målrettet indsats. Dette vil være til stor glæde og gavn for både hestene, men også de mennesker der er omkring hestene.

I stalden findes en lang række mindre organismer i form af biller og andet som vi normalt ikke ser. En del af dem lever af flueæg og larver. Hvis der anvendes gift i stalden vil de dø og ikke længere kunne hjælpe til med fluebekæmpelsen, så gift i stalden er ikke en god ide.

Med ovenstående viden kan du sikkert genkalde et billede af hvordan fluerne opfører sig. De er aktive på varme solpladser hvor solens stråler gør sin varmevirkning. De sværmer omkring hestens hoved og sætter sig tæt ved øjet, dette for at høste væske og protein fra øjensekret og de er meget aktive med æglægning ved en helt frisk hestepære. Nogle gange kan man næsten ikke se den friske hestepære som er dækket helt til af fluer. Ved sår, mælkeløbe og sekret ved hoppens yver er de også meget aggressive. Det er fordi de også her høster væske og protein. Ofte holder de sår åbne så de ikke kan hele. Stor aktivitet ses også ved vallaker og hingstes genitalier hvor der ligeledes er sekreter.

Fluer bevæger sig heldigvis ikke ret langt i landskabet. Det har den fordel, at når man har nedbragt fluepresset omkring sit eget miljø, så kommer der ikke pludselig en masse fluer langvejs fra. Men fluer vil der altid være og hvis man ikke vedvarende bekæmper dem, så vil de via deres eksplosive formering hurtigt reetablere en massiv plage.

Følg Team FlydPads strategi og rådgivning omkring fluebekæmpelse i stalden, på møddingen og på folden, så vil du hurtigt bringe fluepresset ned og opnå et langt bedre miljø for hestene og menneskene omkring hestene.

Understødt fluebekæmpelsen ved indfangning af fluer med FlyPad, FlyCatch og FlyTape og få stoppet formeringen.

Husk; hver flue der er indfanget reducerer fluepresset med op mod 500 nye fluer.

Nogle fluer er designet til at overleve vinteren og bringe betanden videre. Dem vil man ofte se i det meget tidlige forår. Kan man få indfanget dem, så er man allerede rigtig godt hjulpet for den forestående fluesæson.

Luk menu
Select your currency
EUREuro
da_DK
en_GB de_DE es_ES fr_FR da_DK
×
×

Kurv